Летен камп, Јули 2018 Македонија, насловен “WEB Peace Players”


Во јули 2018 во Македонија Дојран се одржа летен камп , на проектот “WEB Peace Players” од страна на невладините Профицио од Македонија, Forum 10 од Нови Пазар, PLAY International од Косово.

На кампот беа присутни 75 деца од три држави, Косово, Македонија , и Србија чија цел беше на вмрежување меѓу младите и разбивање бариери помеѓу младите од различни етнички националности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*