Уставниот суд на Македонија го поништи Упатството за изводи со национална припадност

Објавувањето со задоцнување од 10 дена го урна Упатството за изводи со национална припадност.

Уставниот суд смета дека суштинска повреда на Уставот е што министерот за правда Кренар Лога го доставил до архива потпишаното упатство на 29-ти мај а објавено е дури по 17 дена, наместо во рок од една недела.

Поради тоа, поништено е упатството кое овозможи во изводите да се внесе и графата националност. На 5-ти јули по сопствена иницијатива Судот поведе постапка и изрече времена мерка за стопирање на ваквите изводи.

Оние граѓани што ваделе извод во тој кус период од 20-тина дена додека важело Упатството, ќе треба самите да бараат поништување на документот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*