Судскиот и обвинителскиот совет критикуваат нетранспарентно носење на измените на КЗ

Брзото и нетранспарентното носење на измените на КЗ е главната забелешка на првите луѓе на судскиот и обвинителскиот совет.

Министерството за правда не ги консултирало ни овие две институции иако досега се барало од нив мислење за законите од правосудството.

Не беа анализирани последиците и ефектите од законските измени вели претседатлеот на судски совет Претседатлеот на советот на јавни обвинители смета дека измените требало да се носат потранспарентно и со вклученост на практичарите кои го применуваат законот.

Како ќе се одразат овие измени на работата на обвинителите Јолевски смета дека одговор треба да дадат од од јавното обивнителство каде се работат предметите. Судскиот совет на Република Северна Македонија и Советот на јавни обвинители на Република Северна Македонија денеска во просториите на Судскиот совет потпишаа Меморандум за соработка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*