Учеството во Пописот е задолжително и претставува одговорност на секој граѓанин

„Пописот е граѓанска обврска утврдена со закон. Учеството во Пописот е задолжително и претставува одговорност на секој граѓанин кон државата. Повикот и бојкотот на Пописот е кривично дело, тоа е исто што и организирање отпор и непослушност кон законити одлуки и мерки на државен орган опфатени со членот 387 од Кривичниот законик, предвидува парична казна или затвор до 3 години за оној, што ќе организира други на отпор и на непослушност. Ако пак поради делото не е спроведено или значително е отежнато спроведувањето на законита одлука или мерка, или ако делото го стори како водач на група сторителот ќе се казни со затвор од 1 до 5 години“, е истакнато на редовната прес-конференција на портпаролите на Владата на Република Северна Македонија, Душко Арсовски и Муамет Хоџа, која ја одржаа заедно со Јасмина Ѓоргиева од Државниот завод за статистика.
На прес-конференцијата информираа за заклучоците и одлуките донесени на вчерашната 57-ма седница на Владата, како и за тековните активности поврзани со Пописот 2021.
Портпаролот Арсовски информираше дека за теренскиот дел е обезбеден потребниот број на попишувачи и почнува обуката на реонските инструктори, при што нагласи дека здравствените протоколи со кои е предвидено да се спроведува Пописот гарантираат највисоко ниво на заштита и за попишаните и за попишувачите.
Во однос на активностите во дијаспората е информирано дека самопопишувањето  на нерезидентното население забележливо се зголемува и досега се самопопишале 137.114 македонски државјани кои живеат во странство, а претставничката на ДЗС Ѓоргиева соопшти дека најголем е бројот во Швајцарија, Германија и Италија, како и дека е забележан и раст во САД и Канада.
Портпаролот Арсовски посочи дека податоците од Пописот се доверливи и заштитени по највисоките стандарди и со учеството во оваа статистичка операција секој придонесува државата да има релевантни и точни податоци, а не претпоставки, за да може да се креираат политики за натамошен развој.
Портпаролот Хоџа информираше за заклучоците и одлуките донесени на вчерашната 57-ма владина седница, на која Владата ја разгледа и ја усвои Информацијата за спроведување на Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот Регион и Владата ги задолжи Министерството за култура, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за транспорт и врски, Државниот инспекторат за животна средина, а им укажува на Управата за животна средина, Управата за заштита на културното наследство, на општините Охрид, Струга и Дебрца, во взаемна и постојана комуникација и со стручна помош да ги решаваат проблемите со светското природно и културно наследство на Охридскиот Регион, се со цел на зачувување на неговата исклучителна универзална вредност.
Во контекст на подобрувањето на гасната инфраструктура Владата го разгледа и прифати текстот на усогласениот Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Грција за изградба на интерконекцијата за пренос на природен гас. Со овој договор за заедничка изградба на интерконекторот со Грција ќе се овозможи гасно поврзување на Централна и на Југоисточна Европа со цел унапредување на диверзитетот и конкурентноста на снабдувањето со природен гас и обезбедување на сигурноста во снабдувањето на регионот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*