Избор на нови судски претседатели и предизвицители за судскиот систем во Македонија

Во второто тримесечје поголем број основни судови биле неажурни. Судскиот совет ги усвои извештаите за нивната работа. Во апелациското подрачје Штип ажурни биле основните судови во Виница, Струмица и Штип, а неажурни основните судови во Делчево, Кочани, Радовиш и Свети Николе.

Неажурни исто така биле и Вишиот управен и Управниот суд. Во апелациското подрачје Битола сите судови биле неажурни, освен основните судови во Охрид и Ресен. Според извештаите, неажурни биле Апелацискиот суд Скопје, Основниот граѓански суд Скопје, основните судови во Велес, Крива Паланка, Куманово, Неготино и Тетово, како и Апелацискиот суд во Гостивар.

Судскиот совет на седницата ја избра судијката Снежана Манев за претседателка на Основниот суд во Куманово. Таа била единствен кандидат и ги исполнувала сите услови од огласот.

Членовите повторно донесоа одлука за оглас за избор на претседател на Основниот суд Велес, бидејќи единствениот пријавен кандидат немал доставено уредна документација.

Ве-де претседатeлката на скопска Aпелација, Мери Дика Георгиевска доби и четиригодишен мандат. Немаше конкуренција и членовите на Советот едногласно ја избраа на чело на тој суд, кој се соочува со сериозен недостаток на судии, но последнава година беше и во центарот на вниманието поради низата укинувачки пресуди за предмети од интерес на јавноста.

Враќајки ги назад во Кривичниот суд, некои од нив како прислушувањето, ги дочекаа и измените на Кривичниот законик (КЗ) и застареа или ќе застарат.

Судски совет денеска избра претседателки на основните судови во Прилеп и во Битола. Јасмина Шишковска Стојковиќ и Татјана Петровска. Двете се со завршена Академија за судии и се судијки од 2009 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*