Дигитална трансформација – важен чекор за Северна Македонија во Европската Унија

Министерот за информатичко општество и администрација, Азир Алиу, заедно со евроамбасадорот Дејвид Гир, денеска во Скопје го потпишаа Договорот меѓу Европска Унија и Северна Македонија за учество на нашата земја во програмата „Дигитална Европа“.

Во рамките на регулаторниот дијалог со Западен Балкан, на 30 јуни 2023 година, Европската комисија потпиша Договор за асоцијација за Програмата „Дигитална Европа“ – со Црна Гора, Северна Македонија, Албанија и Србија. Бизнисите, јавната администрација и организации од овие земји ќе имаат пристап до фондот од 7,5 милијарди евра за периодот 2021-2027 година.

„Овој договор означува важен чекор во дигитализацијата што нашата земја сега ја започна со брзи чекори и кој ќе се одвива непречено до целосна дигитализација на работните процеси на администрацијата, почитувајќи ги законите, стандардите и ИКТ структурите, во текот на дизајнирањето, имплементацијата и унапредувањето на дигиталните услуги. МИОА има главна цел да ги исполни стандардите и условите за да осигури безбедна иднина во Европската Унија. Затоа, активностите поврзани со дигиталната трансформација на јавните институции и модернизацијата во оваа насока, е главниот фокус на нашата влада“, изјави министерот Алиу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*