Состанок на министрите за економија на Северна Македонија и Бугарија

Иднината на Западен Балкан е создавање на заеднички регионален пазар чија цел е посилна економска интерграција на регионот и негова подготовка за големиот внатрешен паазар на Европската унија.

Воспоставување на таканаречени зелени коридори за напречено движење на примарните производи и спојување со европските коридори е главен приоритет во насока на подобарување на регионалната економска соработка.

Ова беа главните заклучоци на средбата на министрите за економија во рамките на заедничкото претседателство на Берлинскиот процес на  Република Бугарија и Република Северна Македонија во 2020 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*