Влада на РМ: Со Македонско – Грчкиот Договор го искачуваме Најважното Скалило за Членство во НАТО

На НАТО самитот одржан на 12 јули 2018 година во Брисел, на Република Македонија ѝ беше упатена покана за членство во НАТО. Од втората половина на 2018 започнуваат пристапни разговори меѓу Република Македонија и НАТО, редовна постапка која се спроведуваше за сите земји членки. Полноправното членство на РМ во НАТО е на дофат. Нашата држава ќе стане членка на најмоќниот систем на колективна безбедност што обединува 900 милиони граѓани. Најсилните земји во светот ќе бидат наши сојузници.

Со тоа ќе се реализира нашата стратешка цел. НАТО е најсилна гаранција за нашата стабилност, сигурност, неменливост на граници и зачувување на територијалниот интегритет. Членството во НАТО воедно е важен предуслов за економски развој, странски инвестиции и просперитет.

Во текот на пристапните разговори, Република Македонија ќе треба да потврди дека целосно ги прифаќа одредбите од основачкиот договор на НАТО и сите политички и правни стандарди на Алијансата, и да потврди дека го прифаќа процесот на одбранбено планирање на НАТО и врската со воените структури.

Понатаму, Република Македонија ќе треба да декларира посветеност и спремност дека ќе се придржува на политичките стандарди на НАТО, на одбранбените и воени прашања, дека ќе одвои доволно средства за имплементација на сите обврски, дека целосно ќе учествува во структурите на Алијансата и други прашања поврзани со безбедноста.

Освен тоа, Република Македонија ќе треба да изрази спремност дека ќе пристапи кон сите формални договори кои се дел од корпусот на меѓународни договори, протоколи и правила на НАТО.

Покрај тоа, паралелно со пристапните разговори, Република Македонија треба да изработи програма за продолжување на реформите. Програмата треба да даде рамка за продолжување на домашните реформи (на пример владеење на право, независност на судство, борба против корупција и организиран криминал, реформите во службите за безбедност и разузнавање), како и целосна имплементација на Охридскиот рамковен договор и целосна имплементација на договорот со Грција.

Програмата треба да опфаќа и прашања поврзани со модернизација, реструктуирање, капацитети и интероператибилност на АРМ со воените структури на НАТО.

Програмата треба да има и дел за создавање на правила и буџетска регулатива за да може РМ целосно да ги исполнува обврските кои произлегуваат од членството во НАТО, како и соодветни реформи и прилагодувања на безбедносните стандарди на НАТО.

Во јануари 2019 ќе биде потпишан протоколот за членство во НАТО и нашата држава ќе почне да учествува во НАТО структурите – но без право на глас. По потпишувањето на протоколот за членство започнува ратификацијата во сите 29 парламенти на државите членки на НАТО, согласно нивните домашни процедури. Ратификацијата трае околу една година, по што ќе станеме полноправна членка на НАТО. Ова е истата стандардна процедура за зачленување во НАТО што ја поминале сите земји членки до сега. Владата, во блиска соработка со службите на НАТО, ги отпочна сите активности за реализација на пристапниот процес.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*